Enquiries

Assistente Aansoekvorms

Laai asseblief die onderstaande vorm af en stuur volledig ingevul terug aan woordfeeswerk@gmail.com. Aansoeke sluit op 3 Februarie 2017.

Download PDF


Alle aansoeke vir US Woordfees 2017 is nou gesluit.

Aansoeke vir Woordfees 2018 open in Mei 2017, hou die blad dop vir meer inligting.


Stalletjie/restaurant spyseniering-aansoekvorms

Die proses :

  1. Druk hierdie vorm uit en voltooi dit.
  2. Skandeer en stuur die voltooide aansoek aan adminfees@sun.ac.za, of faks na 0865029552 onderwerp veld gemerk: Woordfees stalletjie-aansoek 2017.
  3. Sou u die vorm uitdruk en invul, onthou asseblief om meegaande foto’s ook te skandeer en saam met die aansoek deur te stuur.
  4. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 16 Januarie 2017.
  5. Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie.
  6. Suksesvolle aansoekers sal per e-pos of telefonies in kennis gestel word teen 6 Februarie 2017.
  7. Indien u geen korrespondensie teen 6 Februarie 2017 ontvang het nie, was u aansoek onsuksesvol. Suksesvolle aansoeke sal 'n kontrak ontvang met die nodige inligting in verband met pryse, handeldryf datums en tye, krag beperkinge, oprigting spesifikasies en die kontantlose stelsel.
  8. Indien u sou kanselleer, word alle gelde verbeur.
Download PDF

Adverteer

Indien u in een van die volgende publikasies van die fees wil adverteer stuur u0149 e-pos aan Woordfees@sun.ac.za:

  • INK (sperdatum vir advertensies is 15 Februarie)

 


Contact Info
Erfurthuis, Ryneveld Street 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Sign up for our newsletter