2 - 11 Maart 2018

Dae
Ure
Minute
Sekondes

Leefstyl

VOORSTEL VIR OPTREDE: LEEFSTYL
SLUITINGSDATUM: 15 JULIE 2017

ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES

Wie moet hierdie vorm voltooi?
As jy oorweeg wil word vir keuring om by die US Woordfees op te tree, moet jy hierdie vorm volledig invul en saam met die verlangde dokumentasie indien voor die sluitingsdatum. Slegs elektroniese aansoeke word oorweeg.

Samestelling van die feesprogram
Die US Woordfees stel ‘n gebalanseerde program saam waarin verskeie aspekte soos oorspronklikheid, vernuwing, die profiel van kunstenaars en feesgangers, vraag en aanbod binne die verskil-lende kunsgenres, artistieke meriete en taal, ‘n rol speel. Die US Woordfees behou die reg voor om ‘n aanbieding of produksie aan te bied wat nie ingeskryf het nie.

Befondsing
Die US Woordfees befonds net pre-produksiekoste van enkele optredes wat in opdrag van die US Woordfees geskep word.

Omvang van program
Sowat 20 optredes en aanbiedings sal vir US Woordfees 2018 se leefstylprogram aanvaar word.

Vergoeding
Verskillende finansiële modelle geld vir verskillende afdelings van die program. Vir die leefstylprogram word daar óf met die koördineerder, óf met die kok/skrywer/kunstenaar oor vergoeding onderhandel. Dui asseblief reis- en verblyfbehoeftes op die begroting aan. Begroot ten minste R900 per persoon per nag vir verblyf, en R3000 per retoervlug vanaf Johannesburg.

Skedulering
Die US Woordfees stel die finale skedulering vas op grond van logistieke, tegniese en finansiële oorwegings. Dit is belangrik om jou optrede se voorkeurdatums korrek deur te gee en aan te dui indien daar rolspelers is wat ook by ander aanbiedings betrokke is.
 
Ontvangserkenning
Alle voorstelle ontvang ‘n ontvangserkenning teen 25 Julie 2017.

Komplimentêre kaartjies
Die US Woordfees maak voorsiening vir ‘n aantal komplimentêre kaartjies per venue, vir eie en gebruik deur die media en borge. Waar komplimentêre sitplekke nie benut word nie, word dit voor vertonings weer te koop aangebied. 5% van sitplekke word uitgehou vir komplimentêre kaartjies.

Spesiale afslag-aanbiedings aan studente, kunstenaars en ander bemarkingsveldtogte
Die US Woordfees wil graag so ver moontlik bekostigbaar wees en nuwe gehore ontwikkel. Die US Woordfees behou die reg voor om van tyd tot tyd spesiale promosieveldtogte, in oorleg met deelnemers, aan te bied.

Publisiteit en bemarking
Elke aanbieding is vir sy eie publisiteit en bemarking verantwoordelik, wat ondersteun sal word met algemene bemarking en publisiteit deur die US Woordfees. Die US Woordfees aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die verskaffing van enige bemarkingsmateriaal aan optredes nie. Die US Woordfees sit geen plakkate of baniere vir produksies op nie. Die US Woordfees sal wel ’n diensverskaffer aanwys met wie deelnemers direk kan skakel.

Feesgids
Die US Woordfees gaan weer in 2018 ’n spesiale foto-projek hê. Dit is die fees se prerogatief om kunstenaars vir die projek te identifiseer.

Navrae
Rig navrae gedurende kantoorure aan:
Tel: 021 886 5036 of wf2018@sun.ac.za

SPERDATUMS

Die volgende sperdatums is van toepassing op keuring en skedulering:
15 Julie 2017 - Sluitingsdatum vir indien van voorstelle vir skrywersprogram
25 Julie 2017 - Ontvangserkennings word uitgestuur
9 Augustus 2017 - Uitslag van keuring bekend gemaak
20 Aug 2017 - Inligting vir feesgids ingedien

ADRES VIR AFLEWERING
Geen gefakste voorstelle sal oorweeg word nie. Slegs elektroniese aansoeke word oorweeg. Stuur gerus enige oudio, visuele of gedrukte materiaal per koerier na:

Koerier:
US Woordfees
Universiteit Stellenbosch
Erfurthuis
Ryneveldstraat 37, Stellenbosch


Aanlyn aansoekvorm

Klik hier


Laai templaat vir lys van geselskap - Download document


Laai addisionele dokumente hier op:

www.wetransfer.com | Maak seker dit word gestuur na wf2018@sun.ac.za

Tipe dokumente wat opgelaai kan word:
Lys van geselskap


Kontakinligting
Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Meld aan vir ons nuusbrief