Meer Oor Ons

Baie welkom by die 19de US Woordfees!

Die Universiteit Stellenbosch is in 2018 ’n volle 100 jaar oud.

Dis ’n besondere, eenmalige gebeurtenis en ’n geleentheid om te vier. Dit vra egter ook vir introspeksie; vir terugkyk en evalueer.

In ‘n omgewing waar kritiese omgang en deurlopende evaluering voorrang geniet, is dit haas onmoontlik om die denkwyses en ingesteldheid van die afgelope 100 jaar te verstaan.

Tegelykertyd is ons droewe land vasgevang in ‘n geknelde tydgewrig, met bekommernis en woede wat meedoënloos die laaste bietjie optimisme verswelg. So kan dit nie aangaan nie, en soos dit was, mag dit nooit weer wees nie.

Waar laat dit ons? Waarskynlik voor ’n keuse en by ’n punt van intree.

En dit is op hierdie plek, hierdie nóú, waar ons vir jou – binne beperkings wat wissel van water tot begroting – ’n program saamgestel het wat jou (hopelik) energie sal gee vir die volgende 100 jaar.

Wat jou sal toerus met begrip en empatie, jou vul met waardering en verwondering, jou ‘n woordeskat gee waarmee jy kan kommunikeer, en wat gedagtes opper en voorhou wat die moeite werd is om na te luister. My opregte wens is dat jy verruim en verryk van hier af sal gaan, en ’n verskil sal maak.

Saartjie Botha
Direkteur: US Woordfees en WOW

 


Kontakinligting
Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Meld aan vir ons nuusbrief