Sanlam WOW Spelfees

Taal is eie aan menswees en is een van die mensdom se grootste verworwenhede. Ons kommunikeer en interpreteer ons hele bestaan daardeur. Dit sorg vir die grootste verskil tussen ons en diere. Daarop berus ons hele samelewing en al ons instellings soos regerings, kerke, howe en skole. Ons leer gesproke taal by ons ouers en geskrewe taal meestal met behulp van ons onderwysers. Omdat die hele samelewing daarop berus, is dit van kardinale belang om taal so korrek moontlik te leer verstaan, praat en skryf. Korrekte spelling is 'n voorvereiste vir effektiewe geskrewe kommunikasie. Dit speel u0149 groot rol in leerders se akademiese prestasie op skool, asook in die ontwikkeling van leerders se potensiaal om uiteindelik naskoolse opleiding te ondergaan, finansieel vooruit te kan gaan en waardige, suksesvolle landsburgers te word.

Hoewel al hierdie doelstellinge baie belangrik en swaarwigtig klink, wil ons spelling graag op ’n prettige manier benader met hierdie Spelfees. Dit moet vir leerders en skole lekker wees om speel-speel te spel en spel-spel te speel. Sodoende sal leerders hul taalvaardighede met groter entoesiasme verbeter, en uiteindelik ook hul akademiese prestasie op skool.


Contact Info
Erfurthuis, Ryneveld Street 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Sign up for our newsletter