Orreliste heelweek in Moederkerk te hoor

Die reeks is deur die Stellenbosse orrelis van die Moederkerk, Zorada Temmingh, begin en saam met Winand Grundling van die Welge- legen-gemeente is hulle die anker- orreliste wat elke jaar ’n uitvoering lewer. Drie genooide orreliste tree saam met hulle op. Van Maandag tot Vrydag word vyf orreluitvoerings in die Moederkerk aangebied.

Benewens Zorada en Winand tree Christiaan Carstens van die Oos-Kaap, Diederick Basson van Stellenbosch en die Matiestudent Christopher Petrie op. Hulle speel standaardrepertorium asook impro- visasies wat rondom die tema “Suite” gekies is.

Vandag is Christiaan aan die beurt met suites van die 20ste eeuse kom- poniste Jean Françaix, Peter Hurford en Denis Bédard.

Winand sal Dinsdag sy uitvoe- ring open met G.F. Handel se Suite uit die Watermusiek, gevolg deur “Mariale Suite” van Paul de Male- ingreau (1887-1956). Woensdag speel Christopher ’n suite van die Franse barokkomponis Louis-Nico- las Clérambault, asook ’n werk deur Louis Vierne (1870-1937).

Diederick is Donderdag voor die orrel met die Suite Modale Op. 43 van Flor Peeters (1903-1986) en Léon Boëllmann (1862-1897) se Suite Gothique Op. 25

Die Orrelweek word Vrydag afgesluit met ’n uitvoering deur Zorada waarin sy “The Hunchback Suite” sal speel.

4 tot 8 Maart om 13:15. Moederkerk


Kontakinligting
Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Meld aan vir ons nuusbrief