Program-aansoeke – Toyota US Woordfees 2020

Feesdatum: 6 – 15 Maart

Sluitingsdatums vir program-aansoeke in die onderskeie afdelings:

 • TONEEL EN FRINGE: 28 Junie 2019
 • MUSIEK (KLASSIEK EN KONTEMPORÊR): 28 Junie 2019
 • VISUELE KUNS: 26 Julie 2019 
 • LEEFSTYL: 26 Julie 2019
 • DISKOERS: 26 Julie 2019
 • WOORDFEESKURSUSSE: 26 Julie 2019 
 • SKRYWERSPROGRAM: Kontak jou uitgewer. Indien jy nie by ’n hoofstroomuitgewer is nie, voltooi die aansoekvorm voor 26 Julie 2019.

Werkswinkel-inligtingsessies oor die aansoekproses (Moontlik gemaak deur NATi)

Belangstellendes wat graag meer wil weet oor die aansoekprosedure en die manier waarop die beoordelaars voorleggings oorweeg met die oog op die samestelling van die feesprogram, kan een van drie werkswinkel-inligtingsessie oor Woordfeesaansoeke bywoon:

 • 28 Mei 2019, 18:00 - 22:00 @ Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
 • 1 Junie 2019, 18:00 – 22:00 @ Johannesburg
 • 13 Junie 2019, 18:00 - 22:00 @ Kaapstad (Artscape - iSibaya-lokaal)

Lokale vir die Johannesburg- en Kaapstadwerkswinkels sal nog bevestig word.

Let wel: Die werkswinkel-inligtingsessies is gratis, maar sitplek is beperk. Stuur so spoedig moontlik e-pos na wf2020@sun.ac.za om ’n plek te bespreek. Dui asseblief aan watter werkswinkel-sessie jy wil bywoon, asook vir watter afdeling van die program jy beplan om aansoek te doen.

 • Doen hier aanlyn aansoek vir KLASSIEKE MUSIEK
 • Doen hier aanlyn aansoek vir KONTEMPORÊRE MUSIEK
 • Doen hier aanlyn aansoek vir TONEEL 
 • Doen hier aanlyn aansoek vir LEEFSTYL
 • Doen hier aanlyn aansoek vir FRINGE
 • Doen hier aanlyn aansoek vir WOORDFEES KURSUSSE
 • Doen hier aanlyn aansoek vir DISKOERS
 • Doen hier aanlyn aansoek vir SKRYWERSFEES
 • Doen hier aanlyn aansoek vir VISUELE KUNS
 • Doen hier aanlyn aansoek vir DANS 

Indien jy ’n stand-up-, woordkuns- of dans-aansoek wil indien, voltooi asseblief die TONEEL-aansoekvorm.

Laai die templaat vir produksiebegroting en -geselskap hier af. (Let wel: Aansoeke vir TONEEL EN MUSIEK sonder ’n ingevulde templaat vir produksiebegroting en -geselskap sal nie oorweeg word nie).

Laai die templaat vir die geselskapvorm hier af

 


Kontakinligting
Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Meld aan vir ons nuusbrief