WERWING

Skoolbesoeke

Besoeke deur WOW-personeel aan skole wat inligtingsessies oor tersiêre studies aanbied, asook moontlike beroepskeuses. Verder word moontlike voornemende studente geïdentifiseer en aangemoedig vir verdere studies.


WOW Dag vir Graad 12-leerders

Graad 12-leerders besoek US Woordfees en 'n spesiale WOW-dagprogram word vir hulle aangebied.

Akademiese werkswinkels in samewerking met WKOD vir NSS Vraestelle word gedoen, motiveringsprekers gesels lekker interaktief met die leerders. Inligtingsessies oor verdere studie aan die Department van Lettere en Sosiale Wetenskappe is deel van hierdie program. Die dag word afgesluit met u0149 besoek aan al die feestelikhede tydens die fees, veral die Karnaval.


WOW Dag vir Graad 12-opvoeders

Dit is u0149 program vir die onderwysers van die besoekende graad 12-leerders. 'n Forumgesprek oor kwessies binne die onderwys vind plaas, asook 'n skrywersprogram wat verband hou met jeugliteratuur. Ander waardevolle en opvoedkundige inligtingsessies vind ook plaas, sowel as besoeke aan die feestelikhede tydens die fees, veral die Karnaval.


WOW Mentorskapprogram

WOW-studente is betrokke as assistente en hulp-organiseerders by die WOW-projek se aksies. Dit bied die geleentheid tot mentorskap tussen leerders en WOW- studente met wie hulle kan identifiseer. WOW-studente verdien ook ’n ekstra inkomste deur akademiese steun en diens te lewer by die onderskeie projek-aksies.


WOW Beursprojek

Beskikbaar vir alle voornemende studente wat aan die nodige vereistes voldoen. Die WOW-projek ondersteun nie net met aansoek tot finansiële hulp nie, maar stel ook WOW-beurse beskikbaar in samewerking met ander vennote.


WOW Studente-ondersteuning

WOW-personeel ondersteun voornemende studente met die aansoekproses, NBT-registrasie asook aansoek om finansiële steun.


WOW ondersteuning aan voornemende studente

WOW-studente word op verskeie maniere ondersteun:

  • Aankoop van handboeke
  • Gratis etes by WOW-kafee
  • Drukwerk en ander administratiewe steun
  • Welkome kuierplek

 


Kontakinligting
Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Meld aan vir ons nuusbrief