Meer oor WOW

WOORDE OPEN WÊRELDE (WOW)

Woorde Open Wêrelde (WOW) is 'n bemagtigingsprojek van die US Woordfees. Kreatiewe programme gerig op die bevordering van taal, letterkunde en die kunste in word deur WOW voorheen benadeelde gemeenskappe aangebied om leerders en opvoeders se horisonne te verbreed. WOW gee voornemende studente al die inligting oor tersiêre studie wat hulle nodig het, en WOW-studiebeurse van die Universiteit Stellenbosch word aan talentvolle kandidate toegeken.

Die Sanlam WOW Spelfees is die grootste spelkompetisie in die land, word in al nege provinsies aangebied en gee jong leerders op 'n vroeë stadium reeds blootstelling aan die Universiteit Stellenbosch en die geleenthede wat dié instansie bied.

WOW bied ook jaarliks ’n program by die US Woordfees aan ter viering van die verruimende waarde van die geskrewe en gesproke woord in al sy gedaantes.

Vanaf 2003 het die WOW-projek al meer as een miljoen lewens verryk en talle studente ondersteun om tersiêre kwalifikasies te verwerf en uiteindelik hul kennis en kundigheid terug te ploeg in die gemeenskappe waarin hulle grootgeword het.

Met 26 projek-aksies binne vyf fokusareas, maak WOW van lees 'n fees en van onderwys pret. Só word gemeenskappe op onderhoudende wyse bewus gemaak van al die moontlikhede wat nie noodwendig andersins oor hul pad sou kom nie.

VIR MEER INLIGTING:

 

 


Kontakinligting
Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Meld aan vir ons nuusbrief