Sanlam WOW Spelfees

spel2018

Die Sanlam WOW Spelfees het ten doel om die belangrikheid van taal en geletterdheid te beklemtoon en te bevorder. Ons naamborg, Sanlam, wat glo in die waarde van taalvaardigheid en meertaligheid, is die ideale vennoot.

Die kompetisie word in Afrikaans Huistaal (graad 1-10); Engels Eerste Addisionele Taal (grade 6,7,8 & 9) en isiXhosa (grade 6 & 7) aangebied.

Spel- en leesvaardigheid is noodsaaklik vir sukses in die hedendaagse kennis-ekonomie. Suid-Afrika worstel egter steeds met ernstige geletterdheidsprobleme. Volgens die 2016 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kan 78% van Suid-Afrikaanse graad 4-leerders nie ’n teks met begrip lees nie. Weens tekortkominge in opvoedkundige stelsels gaan waardevolle potensiaal verlore en word leerders se kennis, kreatiwiteit en kritiese denke nie genoegsaam gestimuleer nie.

Ons skep die geleentheid vir leerders om speels met taal om te gaan en help sodoende op 'n prettige wyse om entoesiastiese nuwe lesers te kweek. Die Spelfees verbeter dus terselfdertyd die geletterdheidsvlak in alle deelnemende skole.

Klik op die onderstaande skakels vir kompetisiedatums, woordelyste en ander belangrike dokumentasie.

Vir enige verdere navrae, kontak die WOW-kantoor by 087 238 2078 of adminwow@sun.ac.za

 


Kontakinligting
Erfurthuis, Ryneveldstraat 37, Stellenbosch
+27 (0) 21 886 5036
+27 (0) 87 238 2078
adminfees@sun.ac.za
Meld aan vir ons nuusbrief