Anderkant gender-grense

Afrikaans, Engels
50 Minute

11 Oktober

14:30
Gratis

Turf (Transgender-uitsluitende Radikale Feminis) word as skeldnaam gebruik vir mense wat wel probeer om andersins inklusief te wees, maar wat spesifiek die stereotipering deur transgender vroue van hoe die “ideale vrou” moet lyk, problematies vind. Terwyl die Kerk nog worstel met die volledige aanvaarding van gay persone, is die transgender-gesprek ook al ver gevorder. Is dit tyd om by te kom? 

Aangebied deur die Stellenbosch NG Moedergemeente

Met: Johan van der Merwe