Are there things that we will never know?

Engels
60 Minute

10 Oktober

18:00
Gratis

On the Origin of Time verteenwoordig Stephen Hawking se finale teorie oor die oorsprong van die heelal en die ontwikkeling van lewe soos ons dit vandag ervaar. Is dit moontlik dat die wette van fisika nié so fundamenteel is nie, maar dat dit saam ontwikkel het soos wat die heelal gevorm is? Dr. Anslyn John tree in gesprek met prof. Yin-Zhe Ma oor dié onderwerp, oor lewe anderkant ons planeet en wat ons nooit sal weet nie. Hulle is beide kosmoloë en astrofisici in die US se Departement Fisika.