Ateljeebesoek: Jacques Buys

Meertalig

8 Oktober

09:00
10:00
11:00

10 Oktober

09:00
10:00
11:00

Markstraat 34

R15

Jacques maak werke van klei wat die illusie skep dat hy in beheer van alles is, maar hy is slegs ’n nederige geleier van die muse. Konteks, komposisie en kontras is die uiterste elemente wat sy beelde kenmerk, maar dit is emosies en onuitgespreekte taal wat die essensie van ’n bestaan in stilte raakvat.