Ateljeebesoek: Keith Dietrich & Heléne van Aswegen

Meertalig

8 Oktober

12:00
13:00
14:00

13 Oktober

12:00
13:00
14:00

The Book Workshop, Departement van Visuele Kunste, Victoriastraat

R15

Dietrich en Van Aswegen werk sedert 2005 saam om boekwerke of kunstenaarsboeke te maak. Boekwerke lê op ’n interdissiplinêre kruispunt tussen die visuele kunste en letterkunde – en omsluit poësie, prosa, toneelskryf, illustrasie, prenteboeke, die grafiese roman, grafiese ontwerp, tipografie, fotografie, drukkuns, teken, skilder, papiermaak en boekbindery.