Ateljeebesoek: Lunga Kama

Meertalig

8 Oktober

09:00
10:00
11:00

14 Oktober

09:00
10:00
11:00

Lunga Visual Art, Mawethustraat 30

R15

Lunga se fotografiekunswerke is ’n self- studie waardeur die identiteit en seksualiteit van ’n jong Xhosa-man ondersoek word. Sy kuns word geïnspireer deur fotografiekunstenaars soos David Gold- blatt, Alfred Khumalo en Peter Magubane.