Die broosheid van skoonheid

Afrikaans, Engels
50 Minute

12 Oktober

14:30
Gratis

Hoe kan “byna niks” soos ’n swewende borrel vol reënboogkleure so beeldskoon wees? Trouens, wanneer is iets “mooi”? Wat is die rol van “mooi”? Help kuns ons om die mooi te sien? Of om meer as net mooi te sien? Wat is die rol van estetika in die filosofie en teologie, maar ook in die alledaagse lewe? 

Aangebied deur die Stellenbosch NG Moedergemeente

Met: Johan van der Merwe