Die rol en gelykstelling van variëteite in Afrikaans – ’n toekomsperspektief

Afrikaans
90 Minute

14 Oktober

11:00
Gratis

Hoe maak ons Afrikaans vry van die apartheidsassosiasie van die verlede? Hoe skep ons ’n verbintenis met die groter Afrikaanse taalgemeenskap vir eenheid in verskeidenheid? Kom luister na ’n gesprek oor die rol en gelykstelling van variëteite sodat Afrikaans tot ’n taal van versoening versterk kan word.

Aangebied deur die DAK-Netwerk