Etiek vir medisyne en medisyne vir etiek

Afrikaans
60 Minute

12 Oktober

12:00
Gratis

Mediese etiek het eers teen die tweede helfte van die 20ste eeu inherent deel geword van die geneeskunde en biomediese wetenskappe. In dié aanbieding word kernaspekte daarvan ondersoek. Daar word veral gevra waarom etiek deesdae nie net vir die mediese en navorsingspraktyk onontbeerlik geword het nie, maar ook watter invloed die vraag na morele medisyne op sy beurt op mediese etiek gehad het. Kortom: Die vraag is nie net wat etiek vir die medisyne beteken nie, maar ook wat die medisyne vir etiek beteken. 

Met: Prof. Anton van Niekerk 

Geborg deur dr. Edwin Hertzog, voorsitter en voormalige uitvoerende hoof van die Mediclinic-groep