Etikette op my reiskoffer

Afrikaans, Engels
210 Minute

9 Oktober

10:30
R900

In hierdie kursus gaan ons ons herinneringe (werklik of denkbeeldig, uiterlik of innerlik) visueel uitbeeld deur ou en hedendaagse kaarte en hul elemente as inspirasie te gebruik. Hierdie “kaarte” sal dan in ’n joernaalvorm gebind kan word. Kalligrawe en nie-kalligrawe sal dit ewe veel geniet. Die werksessie word aangebied deur Heleen de Haas, ’n konseptuele kunstenaar wat letters as medium gebruik.