Kunswaardasies met Strauss & Co

Meertalig

9 Oktober

14:00

14 Oktober

13:00
Vir ’n afspraak, kontak Marion 082 775 5520 | marion@straussart.co.za

Spesialiste waardeer jou kuns, veral naoorlogse, moderne en kontemporêre werke, asook Verre-Oosterse keramiek en silwerware.

KUNSWAARDERINGSDAG 1

 DATUM: Maandag, 9 Oktober 2023

TYD: 14:00 – 15:00

LOKAAL: Oude Leeskamer, Dorpstraat 182, Stellenbosch Bespreek by Marion Dixon marion@straussart.co.za | 082 775 5520

KUNSWAARDERINGSDAG 2

 DATUM: Saturdag, 14 Oktober 2023

TYD: 13:00 – 15:00

LOKAAL: Oude Leeskamer, Dorpstraat 182, Stellenbosch Bespreek by Marion Dixon marion@straussart.co.za | 082 775 5520