Landbougesprekke: God’s water oor God’s akker: deel 2 – Grond

Afrikaans, Engels
60 Minute

12 Oktober

14:00
Gratis

In Suid-Afrika was grondbesit nog altyd ’n komplekse saak. Waar staan ons 29 jaar ná die totstandkoming van die demokrasie? Ons kyk in diepte na die konteks rondom grondhervorming, ontleed ’n paar feite en flaters, en ondersoek die beleid en implementering van dié soms omstrede transformasiepoging.

Aanbieder: Prof Johann Kirsten