Landbougesprekke: God’s water oor God’s akker: Deel 1 – Water

Afrikaans, Engels
60 Minute

9 Oktober

09:30
Gratis

Water is noodsaaklik vir landbou, maar dié kosbare hulpbron moet oordeelkun- dig bestuur word tot voordeel van die hele samelewing – in stede én landelike gebiede. Ons ondersoek die volhoubare toekenning en oordrag van waterregte, langtermyn-infrastruktuurontwikkelings soos damme en besproeiingskemas, en praktyke om water so doeltreffend moontlik te gebruik.

Aanbieder: Prof Danie Brink