Het Stellenbosch borrelsiekte?

Afrikaans, Engels
50 Minute

10 Oktober

14:30
Gratis

Stellenbosch het letterlik op ’n eiland ontstaan (ironies genoeg waar die Kweekskool vandag is). Die Eikestad is na bewering die mees ongelyke gemeenskap in die land en Suid-Afrika een van die ongelykste lande ter wêreld. Dikwels word Stellenbosch dan ook van ekonomiese en akademiese elitisme beskuldig en dat veral die welvarendes totaal uit voeling en afgeskerm is van die werklikhede van die breër samelewing.

Aangebied deur die Stellenbosch NG Moedergemeente

Met: Johan van der Merwe