Hoekom stotter mans so?

Afrikaans
60 Minute

10 Oktober

15:00
R75 | R100 by die deur

Watter soort manlikheid behoort ons na te streef en hoekom bestaan ’n term soos “toksiese manlikheid”? Chris Jones gesels met drie skrywers: Anelia Heese het vir haar boek Diensplig met meer as 50 voormalige dienspligtiges gepraat om te probeer vasstel wat die ondervinding aan hulle gedoen het en hoe ’n nuwe bedeling die impak daarvan geraak het. Francis Petersen, rektor van die Vrystaatse Universiteit, en Nuraan Davids, onderwyskundige, praat weer oor hulle bydraes tot die belangrike Dit is tyd dat mans begin praat. 

Aangebied deur Naledi, Tafelberg