Landbougesprekke: Kragwoord

Afrikaans, Engels
60 Minute

10 Oktober

14:00
Gratis

Volgens alle aanduidings gaan beurtkrag vir die afsienbare toekoms nog deel van Suid-Afrikaners se lewe wees. Boere en besighede moet planne maak om meer selfvoorsienend te word wat kragbehoeftes betref. Korttermynoplossings soos dieselkragopwekkers is vir vele ’n uitkoms, maar die lopende koste moet ook in ag geneem word. Is meer volhoubare oplossings soos alleenstaande sonkragstelsels en kragkoöperasies en -netwerke, in samewerking met onafhanklike kragverskaffers, die antwoord?

Aanbieder: Prof Johann Kirsten