Lees is ’n fees in die senior fase vir WOW-leeskringe

Meertalig
150 Minute

12 Oktober

14:30
Gratis

In samewerking met NB-Uitgewers 

Raak kreatief met lees. Opvoeders word uitgenooi na dié WOW-projek se aanbie-ding oor die rol van ’n leeskringkoördineerder op skool. Waardevolle wenke word gegee oor hoe om geletterdheidsvlakke in ons skole kreatief en strategies te benader. Bruikbare riglyne en notas oor leeskoördinering en die genot van lees word gedeel. Alles word aan die hand van die KABV-dokumente (CAPS) gedoen. Fiona van Kerwel, samesteller van die kortverhaalbundel Leë blikkies vol liefde, vertel aan opvoeders hoe dié boek letterkunde lekkerkunde kan maak.