Met Karel Schoeman as muse

Afrikaans
60 Minute

13 Oktober

15:00
R75 | R100 by die deur

Johann Rossouw se nuwe roman, Sluitstuk, speel met die verhouding tussen geheue en geskiedenis – iets waaroor Robert Vosloo hom uitvra. Die verhaal open drie jaar ná die dood van een van Afrikaans se grootste skrywers wanneer ’n Nederlandse vrou Suid-Afrika toe kom om navorsing vir ’n biografie oor hom te doen. Sy besoek die skrywer se voormalige vakleerling om meer oor die enigmatiese figuur vas te stel – bykans dertig jaar nadat die twee mans se weë pynlik uiteen is. Wie was die groot skrywer werklik? Hoekom het hy die vakleerling na sy eensame sterfbed laat kom? En wat is die ware rede vir die Nederlander se biografie?

Aangebied deur Umuzi