Naggesprekke: Elke prys het sy kruis

Afrikaans, Engels
75 Minute

12 Oktober

21:00
Gratis

Die kyksyfers van groot internasionale prysuitdelingsgeleenthede, soos die Oscars, taan wêreldwyd en in die era van die user review lyk dit of toekennings ook status verloor? Gee kunstenaars nog om oor pryse, maar belangriker nog – gee die gehoor om? Moet genderkategorieë geskrap word? Is daar nie meer sinvolle maniere as toekennings om binne ’n benarde Suid-Afrikaanse ekonomie in kunstenaars te belê nie? 

Gesprekleier: Tollie Parton