Naggesprekke: Hoe links is die Universiteit Stellenbosch regtig?

Afrikaans, Engels
75 Minute

10 Oktober

21:00
Gratis

Die Universiteit Stellenbosch word gereeld in die Afrikaanse media aangeval as ’n instelling wat die ANC na die mond praat, ruggraatloos woke is en Afrikaans nek omgedraai het. Maar is dié universiteit nie eintlik net ’n tipies neo-liberale satelliet van ’n Anglo-Amerikaanse universiteitswese waar plaaslike belange altyd tweede viool speel nie? Dien die US nie eintlik in die eerste plek heersende ekonomiese belange nie? 

Gesprekleier: Rèné Eloff