Naggesprekke: Interdissiplinêre kuns, navorsing en die vraag van dekolonisering

Afrikaans, Engels
75 Minute

11 Oktober

21:00
Gratis

Wat is die pad vorentoe met die integrasie van interdissiplinêre navorsing in Stellenbosch as ’n instelling? Ons weet almal wat dekolonisering wil doen, maar wat beteken dekolonisering in die praktyk in terme van navorsing en kuns? 

Gesprekleier: Mercy Kannemeyer