Netwerk24-gespreksreeks: Die politiek van selfstandigheid

Afrikaans
60 Minute

9 Oktober

11:00
Gratis

Federalisme. Magte afgewentel tot provinsiale vlak. Meer afhanklikheid vir kultuurgemeenskappe. Selfs die afstigting van die Wes-Kaap. Groter selfstandigheid is deel van die politieke debat in ons land. Sommige noem dit laertrekkery, ander noem dit die enigste manier van immunisering teen ’n gebroke nasionale regering. Wie is reg?

Gesprekleier: Lynette Francis-Puren