RSG: Taaldinge

Afrikaans
30 Minute

15 Oktober

11:00
Gratis

Ons kyk na die dinge wat ons taal oor ’n tydperk van sowat 300 jaar beïnvloed het, die redes hoekom ’n mens op ’n bepaalde manier skryf, asook uitdrukkings, idiome en interessante verskynsels.

Met: Ina Strydom