’n Paneelbespreking oor die sosiale verantwoordelikheid van die kuns- en bewaringsgemeenskap

Afrikaans, Engels
60 Minute

13 Oktober

11:00
R30

met Wilhelm van Renburg, Senior Kuns Spesialis en Hoofkurator

Wilhelm van Rensburg lei ’n paneelbespreking oor die verskillende vorms wat sosiale verantwoordelikheid by kunsinstansies aanneem. Die paneel bestaan onder andere uit verteenwoordigers van Zeitz MOCAA, die Norval-stigting en die Irma Stern- museum.

Met: Wilhelm van Rensburg