The Animal – What a Word! (GESPREK)

Meertalig
60 Minute

8 Oktober

10:30
Gratis

Kom luister na ’n gesprek oor Wilma Cruise se werk. Wilma Cruise bekyk graag die verbintenis tussen mens en dier, met ’n klem op kommunikasie. In dié tentoonstelling bepeins sy die “vraag van die dier” in die konteks van taal, hoe ons óór hulle en mét hulle praat. Diere se gebrek aan (menslike) taal en dus (menslike) rede het hulle tradisioneel ons mindere gemaak. Cruise bevraagteken egter of die gebrek aan taal ’n tekortkoming is. Die uitstalling bevat drie klanklandskappe wat die veeltaligheid van ons land vier – van ’n klanklandskap waar ons die indringende geblaf van oorlogshonde hoor, tot ’n oudiovisuele aanbieding waar die dier deur afwesigheid en stilte voorgestel word. Sy werk hoofsaaklik in vuurklei, maar van haar lewensgroot mens- en dierfigure vind ook uitdrukking in brons.

Kom luister na ’n gesprek oor
Wilma Cruise se werk.