Sydney Kumalo / Ezrom Legae ’n Katalogus raisonné

Afrikaans, Engels
60 Minute

12 Oktober

11:00
R30

met Wilhelm van Renburg, Senior Kuns Spesialis en Hoofkurator

‘n Paneelbespreking, gelei deur Wilhelm van Rensburg in gesprek met Karel Nel, hoof kurator by die Norval Foundation, oor die 2018 inwydingsuitstalling waarby sommige Sydney Kumalo en Ezrom Legae beelde uitgestal is, en met Charles Skinner, een van die twee skrywers van die Sydney Kumalo en Ezrom Legae catalogue raisonne. Wilhelm praat ook oor die oorsigtentoonstelling wat hy by Strauss and Co in Johannesburg byeengebring het, en oor die opvoedkundige program wat hy tydens die uitstalling aangebied het. Uitgelese beelde van hierdie twee kunstenaars in die Norval Foundation versameling en uit die Kilbourn-versameling word ook by De Oude Leeskamer uitgestal.

Met: Wilhelm van Rensburg