Uit die biblioteek se argiewe

Afrikaans
60 Minute

9 Oktober

11:00
Gratis

Die Dokumentesentrum, Spesiale Versamelings, Universiteit Stellenbosch Biblioteek- en Inligtingsdiens huisves tans meer as 400 individele versamelings. 

Hierdie jaar word daar gefokus op verskeie individuele versamelings wat ’n droomwêreld skep, maar stel ook die leser bloot aan verskillende waarhede en persepsies. Na afloop van die gesprek kan ’n uitstalling van die dokumente besigtig word in die Dokumentesentrum. Hierdie unieke versamelings bestaan uit manuskripte, aantekeningboeke, toekennings, briewe, lesings, toesprake, artikels en foto’s.