William Kentridge: Gebonde en ongebonde

Afrikaans
60 Minute

11 Oktober

15:00
R30

met Wilhelm van Renburg, Senior Kuns Spesialis en Hoofkurator

Byna honderd Kentridge-monografieë en-katalogusse is tot dusver in die boekhandel gepubliseer, maar Kentridge se kunstenaarsboekeisminder  bekend. Dié praatjie  spreek  hierdie  verskynsel  aan  na aanleiding van die publikasie van die eerste volume van Kentridge se gedrukte katalogus raisonné.

Wilhelm van Rensburg