Witboordjie-skurke

Afrikaans, Engels
60 Minute

9 Oktober

09:30
R75 | R100 by die deur

In The Unaccountables identifiseer Open Secrets se Hennie van Vuuren en Abby May 35 name van magtige sakemanne en maatskappye wat by ekonomiese misdaad betrokke is, maar nog nooit tot verantwoording geroep is nie. Hulle deel die verhoog met die voormalige NVG-aanklaer Hermione Cronje en Rob Rose, Financial Times-redakteur, wat in Steinheist: Markus Jooste, Steinhoff and SA’s Biggest Corporate Fraud die sluier gelig het oor die verbluffend leuenagtige boekhouding van Markus Jooste. AmaBhungane se Pauli van Wyk lei die gesprek. 

Aangebied deur Jacana Media, Tafelberg