1 Recce – die manne agter die mite

Afrikaans
Familie
30 Minute
21 July, 2022
10:33
22 July, 2022
6:49
22 July, 2022
23:41
27 July, 2022
8:58
Onderhewing aan veranderinge

Abel Esterhuyse gesels met Alexander Strachan en Clive Cupido

Aangebied deur Tafelberg

Twee lede van die SAW se spesiale magte gesels oor die geheimhouding rondom dié elite-groep soldate, terwyl die skrywer – ’n lid van die “moedermag”, 1 Recce – die operasies onthou, maar ook ligter oomblikke, soos rugby met ’n mak leeu.