Aktualiteitsgesprekke: Die einde van die ANC

Afrikaans, Engels
Familie
30 Minute
25 July, 2022
10:32
26 July, 2022
5:15
Onderhewing aan veranderinge

Pieter du Toit (News24) lei gesprekke met ontleders oor brandende kwessies. William Gumede en Theo Venter wonder saam met Pieter of die einde van die ANC in sig is?