Anton Müller – ‘n Outistiese seun onthou

Afrikaans
Familie
30 Minute
16 July, 2022
16:10
18 July, 2022
4:23
Onderhewing aan veranderinge

Aangebied deur Flyleaf Publishing & Distribution

Met Hannes van Wyk as gesprekleier en Anton se broer, Corrie Müller

Op sy unieke manier vertel Anton, Stellenbosch se outistiese dorpsbibliotekaris vir Hannes van sy boek, hoe hy Ma Helen onthou en Paul Roos – die “gewone” laerskool waarop sy ma aangedring het – en wys hy hoe briljant hy met datums is.