Afrikaans
Familie
87 Minute
17 July, 2022
17:00
21 July, 2022
14:15
24 July, 2022
16:01
27 July, 2022
1:07
28 July, 2022
9:00
Onderhewing aan veranderinge

Regie: Saartjie Botha

Met sang deur André Schwartz en Amanda Strydom

Begeleiding: Coenraad Rall en Dawid Boverhoff

’n Stylvolle revue van Jacques Brel en Edith Piaf se tydlose liedjies, uitgevoer deur die legendariese André Schwartz en Amanda Strydom, onder begeleiding van Coenraad Rall en Dawid Boverhoff.