Dave Pepler: Geaard in die aarde

Afrikaans
Familie
49 Minute
26 July, 2022
14:36
28 July, 2022
2:43
Onderhewing aan veranderinge

Die ekoloog Dave Pepler praat met Lise Swart oor klimaatsverandering en watter bydrae gewone mense kan maak.