Die getuienis met Francois Smith

Afrikaans
Familie
30 Minute
21 July, 2022
9:15
22 July, 2022
21:38
Onderhewing aan veranderinge

Aangebied deur Tafelberg

In gesprek met Marius Swart

’n Christelik fundamentalistiese egpaar beland op ’n baie donker plek wanneer hulle ná ’n visioen besluit om die pad te vat en getuienis te lewer. Francois verduidelik hoekom die verskillende maniere van trauma-belewenis hom so boei.