Die seuntjie met die rooi handsakkie

Afrikaans
Familie
30 Minute
15 July, 2022
13:19
16 July, 2022
1:48
28 July, 2022
10:32
Onderhewing aan veranderinge

Yvonne Beyers gesels met Elise Bishop

Aangebied deur Hemel & See Boeke

As ’n seuntjie het Pierre van der Merwe ’n tafeldoek om hom gebind, ’n netjie op sy kop geplak en met blommetjies gespeel hy’s ’n bruid. Vandag deel Elise Bishop haar merkwaardige lewensverhaal na ’n volledige geslagsverandering op 23.