Die Woordfeesfamilie-gesprek

Afrikaans
Familie
45 Minute
15 July, 2022
14:38
16 July, 2022
3:07
28 July, 2022
11:37
Onderhewing aan veranderinge

Isabel Verwey (aanbieder) gesels met Saartjie Botha (Toyota US Woordfees), Fiona van Kerwel (WOW), André van der Merwe (US Koor) en Leslie van Rooi (Direkteur: Sosiale Impak en Transformasie)

Die Toyota US Woordfees is binne die Universiteit Stellenbosch deel van die afdeling Sosiale Impak en Transformasie – saam met die WOW-projek en die Universiteitskoor Stellenbosch wat deur die Woordfees bestuur word. In hierdie gesprek word daar besin oor die rol wat dié familie speel binne die kunste, die universiteit en in die skep van ’n sagter Suid-Afrikaanse samelewing.