Afrikaans
Familie
30 Minute
22 July, 2022
16:49
24 July, 2022
3:10
Onderhewing aan veranderinge

Lucia Petersen (aanbieder) in gesprek met Chris Jooste, Melanie Petersen en Daan Potgieter

’n Bespreking van dissipline-uitdagings waarmee onderwysers te kampe het, en moontlike oplossings daarvoor. Kundiges, sommige reeds grys, deel wat hulle uit ervaring wys geword het en gee wenke wat werk. Aangebied in samewerking met die Afrikaanse Onderwysnetwerk.