Kunste in die klaskamer

Afrikaans
Familie
30 Minute
16 July, 2022
9:34
18 July, 2022
0:19
Onderhewing aan veranderinge

Anina Lundie (aanbieder) in gesprek met Bradley Geduld, Matthew Julius en Une Conradie

’n Bespreking van jong onderwysers se ervaring in die klaskamer en hoe die kunste kan help met uitdagings en akademiese verryking. ’n Teaterpraktisyn deel idees om onderrig en leer op interessante maniere aan te bied, en om terselfdertyd na die welwees van onderwysers en leerders om te sien.