Landbougespreksreeks: Voedselsekerheid

Afrikaans
Familie
30 Minute
26 July, 2022
9:00
27 July, 2022
4:33
Onderhewing aan veranderinge

Jerome Topley praat landbousake met kenners. Heinie du Toit en Jannie Strydom bespreek die kwessie van voedselsekerheid met Jerome.