Lekkerlees vir hoërskole

Afrikaans
Familie
30 Minute
23 July, 2022
11:50
25 July, 2022
3:20
Onderhewing aan veranderinge

Lucia Petersen (aanbieder) in gesprek met Sabina Dumas, Audia Stanley en Chris Banda

Hoërskoolleerders behoort lees onder die knie te hê, maar party sukkel nog daarmee. Kundiges gee advies oor hoe om lees op leerdervriendelike maniere aan te bied terwyl noodsaaklike leerstrategieë toegepas word. KABV-vereistes, en hoe om tekste hiervoor in te span, word ook bespreek.