Lien Botha – Vin

Afrikaans
Familie
30 Minute
24 July, 2022
11:38
25 July, 2022
0:53
Onderhewing aan veranderinge

Aangebied deur Queillerie

In gesprek met Andries Bezuidenhout

’n Boek-en-kunsaanbieding, waarin Andries vir Lien uitvra oor die wisselwerking tussen papier en beeld (soms klank) tussen haar roman, Vin, en haar karakter se webwerf, waar die leser as’t ware kan saamreis deur middel van foto’s en kuns.